Akademik Kadro

Prof. Dr. Şahin AHMEDOV
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
E-mailCV
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZGENÇ
Odyometri
E-mailCV

** Ders saati ücretli öğretim elemanı