Dersler Hakkında

Bu programa devam eden öğrenciler, işitme ölçümü için kullanılan odyometrik testleri uygulamak ve hastalara doğru tanı koymak amacı ile iki yıl süreli teorik dersler ve pratik uygulamalardan oluşan bir eğitim programını izlerler. Öğrencilere işitme ve ölçme, objektif test yöntemleri, atipik çocukta odyometrik testler, işitme kayıpları ve nedenleri, işitme ve konuşma anatomi ve fizyolojisi, ses fiziği ve akustik prensipler, odyolojinin esasları, çocuk odyolojik test yöntemleri, vestibüler sistem test yöntemleri, odyometride ileri test yöntemleri gibi temel derslerin yanı sıra, gelişim psikolojisi, psikoloji, ilk ve acil yardım, meslek etiği, sağlıkta kalite ve akreditasyon, mesleki ingilizce gibi dersler okutulmaktadır